Onze visie op projectbeheersing

Onder projectbeheersing verstaan wij alles wat in het werk wordt gesteld om grip op een project te houden. Om het tot een goed einde te brengen.

De mate van beheersing is sterk afhankelijk van de kennis en ervaring binnen het projectteam. Bij Essentium begrijpen we dat. Onze mensen hebben een visie en een doordacht plan van aanpak.

Binnen het project bestaan vaste kaders. Deze moeten bewaakt worden. Tegelijk is er de dynamiek vanuit de opdrachtgever, de projectomgeving en de techniek. Zoals binnen elk project wordt er voortdurend aan de kaders getrokken. Dat vraagt om krachtige en ervaren mensen. Mensen die in deze dynamiek de beheersing goed kunnen borgen.

We verdelen projectbeheersing onder in een aantal disciplines. De juiste inzet van deze disciplines is essentieel voor het projectresultaat. Alleen een evenwichtige samenhang vormt de basis voor integrale projectbeheersing.

Onze visie

Onze visie

Onze visie op projectbeheersing

Onder projectbeheersing verstaan wij alles wat in het werk wordt gesteld om een project in de greep te houden. Om het tot een goed einde te brengen. De mate van beheersing is sterk afhankelijk van de kennis en ervaring binnen het projectteam. Bij Essentium begrijpen we dat. Onze mensen hebben een visie en een doordacht plan van aanpak.

Onze visie op recruitment

De wereld verandert. Sommige beroepen blijken ambachten, andere moeten meebewegen. De moderne recruiter beweegt mee. De opkomst van de sociale media en de ingrijpend veranderende markt zijn de voornaamste oorzaken.

Essentium gelooft in maximale specialisatie binnen een niche. In dienstverlening en vakgebied. Wij zijn recruitment specialisten in projectbeheersing. Recruitment is voor ons meer dan alleen het verbinden van vraag en aanbod. Wij geloven dat de moderne recruiter zich verdiept. Een bijdrage levert aan de wereld van zijn vakgebied. Een visie heeft op de markt. Vooruit kijkt. De Recruitment Consultants van Essentium kijken vooruit. Ze inspireren opdrachtgevers. Omdat ze meedenken en meedoen.

Essentium_star_wij bemiddelen talent 640x640.jpg