Watermanagement

Watermanagement  

Nederland, het land van water. We zijn er trots op. We hebben expertise, kennis en praktijkervaring.

Watermanagement is belangrijker dan ooit. Er wordt ruimte gecreëerd voor rivieren en natuurgebieden. Projecten variëren van het realiseren van grootschalige dijkversterkingen tot het aanleggen van gemalen, sluizen, kanalen en natuurvriendelijke oevers.

Door de overheidsbezuinigingen en de Kaderrichtlijn Water is de complexiteit van de projecten toegenomen. Waterschappen hebben door het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma meer verantwoordelijkheid gekregen. Een goed ingerichte projectbeheersing volgens IPM is tegenwoordig cruciaal.

Bij Essentium werken slimme mensen. Professionals met ervaring in complexe projecten. Zij zijn werkzaam bij opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en verschillende Waterschappen.

Meer weten over projectbeheersing binnen deze vertical? 

Neem contact op met onze vertical lead Gijs van de Zande. 

Gijs - 126x185 

Gijs van de Zande

Recruitment consultant

T: +31 (0)10 201 90 08
M: +31 (0)6 19 69 49 09
E: stuur mij een e-mail