Explaining idea (330 x 330)Coaching & begeleiding

Essentium biedt coaching op het gebied van persoonlijke en professionele vaardigheden.

Wij begeleiden je gedurende je carrière in projectbeheersing. We fungeren als sparringpartner op de inhoud en kunnen je verder helpen binnen jouw project.

Samen stemmen we af wat nodig is. Essentium faciliteert begeleiding specifiek gericht op jouw persoonlijke- en projectsituatie.