Essentium

DBA Proof: Modelovereenkomst van Essentium is goedgekeurd

DBA goed gekeurd.png


De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst van Essentium goedgekeurd. Afgelopen jaar is deze ingediend en officieel goedgekeurd. 


De modelovereenkomst is in de plaats gekomen van de VAR. Met onze goedgekeurde modelovereenkomst kunnen opdrachtgevers nu volgens de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) werken als zij ZZP’ers willen inzetten in hun projecten. ZZP’ers kunnen nu ook verantwoord via deze overeenkomst, zelfstandig een opdracht uitvoeren.

Anders dan bij de VAR is het onder ‘de DBA’ van belang goed na te gaan of het werken met een modelovereenkomst wel aansluit op de manier van werken in de praktijk. Blijkt dat niet zo te zijn, dan kan de Belastingdienst namelijk naheffingen opleggen. Hoewel de handhaving op de DBA-wet is uitgesteld tot 1 januari 2018, wil Essentium dat alle afspraken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en dat er zekerheid geboden kan worden voor alle betrokken partijen.

De Belastingdienst heeft inmiddels ook zelf meerdere modelovereenkomsten beschikbaar gesteld, echter Essentium heeft ervoor gekozen om zelf een modelovereenkomst op te laten stellen, geheel afgestemd op het werken binnen projecten.

Bekijk ook onze informatiepagina over de wet DBA, ZZP en werken volgens een modelovereenkomst.