Essentium

Wet DBA, ZZP en werken volgens een modelovereenkomst. Hoe zit dit?

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de ZZP’er (de opdrachtnemer) samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. Zij moeten dus samen bepalen hoe zij hun arbeidsrelatie invullen: wel of niet als dienstbetrekking (loondienst)?

Of er sprake is van een dienstbetrekking, hangt af van het antwoord op de volgende vragen:

  • Is er een verplichting tot persoonlijke arbeid?
    Er is een verplichting tot persoonlijke arbeid als de ZZP’er het werk zelf moet doen. Dat is bijvoorbeeld zoals hij zich niet door iemand anders mag laten vervangen zonder overleg met de opdrachtgever.
  • Is er een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en ZZP’er (werkgeversgezag)?
    Er is een gezagsverhouding als de opdrachtgever bepaalt hoe de ZZP’er het werk moet uitvoeren. Bijvoorbeeld als de ZZP’er de aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever moet opvolgen.
  • Krijgt de ZZP’er loon?
    Als de opdrachtgever méér betaalt dan alleen een vergoeding voor de kosten die de ZZP’er maakt, is er sprake van loon.

Is het antwoord op deze 3 vragen 'ja'? Dan is er een dienstbetrekking. De opdrachtgever moet dan loonheffingen inhouden en betalen.

Is het antwoord op 1 of meer van de vragen 'nee'? Dan is er geen dienstbetrekking. Het kan dan handig zijn een modelovereenkomst te gebruiken.

Werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor die ene opdracht: er is geen sprake van loondienst en de opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Meer lezen over modelovereenkomsten