De 10 belangrijkste trends in project- en portfoliomanagement voor 2024

  1. Slimme inzet van kunstmatige intelligentie en data

Kunstmatige intelligentie (AI) staat op het punt een cruciale rol te spelen in projectmanagement. Deze technologie belooft taken te automatiseren, data te analyseren, rapportages te genereren en zelfs voorspellingen te doen. Hierdoor kunnen projectmanagers efficiënter werken en zich meer richten op de kernactiviteiten.

Bovendien kunnen AI-systemen helpen bij het prioriteren van taken, het inschatten van risico's, het voorbereiden van communicatie en zelfs bepaalde aspecten van leiderschap ondersteunen. Door beslissingen te baseren op data kunnen projectmanagers de efficiëntie verbeteren, processen automatiseren en innovatie stimuleren.

  1. Opkomst van remote projectmanagement

Het managen van teams op afstand is een trend die steeds meer terrein wint in projectmanagement. Wat begon als een reactie op de coronapandemie, is nu een blijvende verschuiving geworden. Werken op afstand biedt voordelen zoals kostenbesparing, duurzaamheid en toegang tot een breder scala aan talent.

Technologische vooruitgang heeft obstakels voor remote projectmanagement weggenomen, waardoor teams effectief kunnen samenwerken, zelfs vanuit verschillende locaties. Hoewel nieuwe uitdagingen zich blijven voordoen, zal remote projectmanagement naar verwachting blijven groeien.

  1. Het belang van verbinding in projectmanagement

In een wereld van toenemende digitalisering en individualisering groeit de behoefte aan sterke verbindingen tussen werk en privé. Het succes van projecten hangt af van de betrokkenheid van teamleden, wat vraagt om aandacht voor soft skills en emotionele intelligentie.

Moderne benaderingen van projectmanagement leggen steeds meer nadruk op effectieve communicatie, leiderschap en empathie. Verbindend leiderschap en sterke sociale vaardigheden zijn daarbij cruciaal.

  1. Duurzaamheid als leidraad in projectmanagement

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in projecten, waarbij organisaties verantwoordelijkheid moeten nemen voor milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde uitvoering. Projectmanagers moeten een balans vinden tussen de wensen van stakeholders, milieubehoeften en financiële haalbaarheid.

  1. Flexibiliteit door hybride methodologieën

Hybride projectmanagement, waarbij traditionele en agile methoden worden gecombineerd, wint aan populariteit. Deze aanpak biedt flexibiliteit en maatwerk voor verschillende projecten en organisaties.

Projectmanagers moeten zich aanpassen aan deze hybride aanpak en openstaan voor diverse methodologieën, zonder zich te laten beperken door één specifieke benadering.

  1. De opkomst van de Chief Project Officer

Organisaties verschuiven naar een projecteconomie, waardoor de behoefte aan een gestructureerde aanpak van projectmanagement groeit. Het invoeren van de Chief Project Officer (CPO) positie wordt cruciaal voor het succesvol vertalen van strategie naar uitvoering.

  1. Omgaan met disruptieve veranderingen

Disruptieve veranderingen, zoals digitalisering en de energietransitie, dwingen organisaties tot grote transformaties. Het managen van deze transformaties vereist een evenwichtige aanpak tussen agile- en watervalmethodologieën, met betrokkenheid van leiders op alle niveaus.

  1. Effectief capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement wordt steeds belangrijker voor het succesvol realiseren van projecten. Door middel van goede planning en teamstructuur kunnen organisaties de juiste mensen op het juiste moment inzetten.

  1. Actief benefits management

Het monitoren van de business case gedurende projectuitvoering wordt essentieel om waarde toe te voegen en verspilling te voorkomen. Benefits management zorgt ervoor dat projecten worden gestopt als de waardeverwachting afneemt, waardoor ruimte ontstaat voor waardevollere initiatieven.

  1. De strategische rol van projectportfoliomanagement

Projectportfoliomanagement helpt organisaties bij het maken van bewuste keuzes over welke projecten gestart, gestopt of uitgesteld moeten worden. Het actief managen van het projectportfolio wordt steeds belangrijker in een wereld van complexe veranderingen en beperkte middelen.

Deze blog is geïnspireerd op het artikel ‘Top trends in project- en portfoliomanagement voor 2024’ van Consultancy.nl. Benieuwd hoe Essentium jou kan ondersteunen bij het implementeren van deze trends? Neem dan contact met ons op!