Detachering in projectbeheersing Onze certificeringen

Essentium is een gecertificeerde detachering- en recruitmentpartner voor projectorganisaties. Wij verbinden de talentvolle projectprofessionals met toonaangevende organisaties.

Essentium is een gecertificeerde detacheringspartner

Kwaliteit en professionaliteit voor zowel onze projectbeheersing professionals als onze klanten. Dat is waar wij altijd voor gaan. Niet enkel het aanbieden van projectbeheersing vacatures, maar juist die stap extra nemen. Dit laten we dan ook graag toetsen. Onze organisatie en de recruitment- en detacheringsdiensten zijn ge-audit door onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties. Essentium voldoet hiermee aan de NEN4400-1, ISO 9001, Bovib en VCU-normen en hier zijn wij trots op.

Waarom is dit belangrijk?

Essentium heeft professionaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Als detacheringspartner binnen de projectbeheersing werken wij met onze partners samen op basis van vertrouwen. Dit vertrouwen wordt ondersteund door onze certificeringen. Deze certificeringen betekenen dat Essentium voldoet aan alle eisen omtrent de afdracht van loonheffingen, premies en het uitvoeren van identiteitscontrole. Zo weten onze klanten en projectbeheersing professionals precies wat ze van ons kunnen verwachten.

Zie hieronder een overzicht van de certificeringen die wij hebben verkregen voor onze recruitment services zoals detachering, detavast, executive search en werving & selectie.

NEN 4400-1

De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van detacheringsbureaus en onderaannemers. Er wordt getoetst of deze organisaties aan alle verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. Het gaat om:

  • Tijdige, juiste en volledige afdracht van loonheffingen en omzetbelasting
  • Administreren van identificatiedocumenten
  • Uitvoeren van identiteitscontrole en controle op gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland

Op de website van de SNA (Stichting Normering Arbeid) wordt bijgehouden welke ondernemingen aan deze norm voldoen. Essentium is ook getoetst en voldoet aan de boven gestelde normen.

Iso 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het geeft aan dat een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klant, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en aan de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Op de website van ISO kun je meer lezen over de organisatie en de kwaliteitsnorm.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

Bovib

Bovib is de vereniging en branche-organisatie van onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland. Alle leden, inclusief Essentium, staan in voor het leveren van hoogwaardige kwaliteit. Het belang dat Bovib hieraan hecht, wordt onderstreept door de ontwikkeling van dit kwaliteitskeurmerk. Het kwaliteitskeurmerk staat voor onafhankelijkheid, transparantie, financiële stabiliteit en betrouwbaarheid.

Lees meer informatie over deze organisatie op de website van Bovib.

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzend- en Detachering organisaties. Het certificaat is bedoeld voor bedrijven die werken met VCA-gecertificeerde organisaties met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om bedrijven waarbij constructie- of onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen.

Het certificaat geeft aan dat er een procedure is voor het VG-beheersysteem. Lees meer informatie over VCU of VCA op de website van de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid).