• Home
  • Over Essentium
  • Blog
  • 6 psychologische tips die helpen om jouw videosollicitatie tot een succes te maken

6 psychologische tips die helpen om jouw videosollicitatie tot een succes te maken

Tegenwoordig vindt veel communicatie plaats via video. Zo worden ook de meeste sollicitatiegesprekken nu online gehouden. Wij zien dat sollicitanten het soms lastig vinden om zich hier goed te presenteren, omdat een deel van de fysieke communicatie mist. Gebaseerd op het artikel van Business Insider hebben wij zes belangrijke psychologische tips uitgelicht die hierbij kunnen helpen. 

Volgens het artikel is iedereen vatbaar voor psychologische beïnvloeding en al dat niet bewuste vooroordelen. Met kleine veranderingen in de manier waarop je praat en jezelf presenteert, kun je als een stuk prettiger en competenter overkomen. Het artikel benoemt in totaal 25 tips om beter contact te krijgen met degene met wie je spreekt. Zoals hierboven beschreven, lichten wij er zes uit. 

1. Zoek overeenkomsten tussen jezelf en je gesprekspartner

Volgens de zogeheten ‘similarity attraction’-hypothese” is er aantrekkingskracht tussen twee mensen op basis van gelijkheid. We beoordelen andere individuen of groepen positiever naarmate we meer gelijkenissen zien of ervaren in termen van attitudes of uiterlijkheden.

Dus als je bijvoorbeeld weet dat je gesprekspartner veel vrijwilligerswerk doet, dan moet je dit onderwerp ter sprake brengen in het gesprek. Lees je dus van tevoren in over het bedrijf of doe onderzoek naar je gesprekspartner. 

2. Spreek levendig

Wie slim wil klinken, moet vooral niet monotoon spreken. Leonard Mlodinow schreef  “Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior” over hoe het onderbewustzijn je gedrag bepaalt. 

“Wanneer twee sprekers exact hetzelfde zeggen, maar de ene spreekt sneller, luider, gebruikt minder pauzes en varieert meer in toon en volume, dan zal die spreker gezien worden als energieker en intelligenter.” 

“Expressie in spraak, met variantie in toon en volume, in combinatie met een minimum aan pauzes, versterkt de geloofwaardigheid en de indruk dat iemand intelligent is.”

Volgens Geoffrey James van Over at Inc. moet je het spreektempo vertragen of juist versnellen afhankelijk van hoe belangrijk datgene is dat je op dat moment communiceert: “Vat je zaken samen of schets je een achtergrond, dan spreek je sneller dat wanneer je nieuwe informatie geeft. Introduceer een belangrijk concept, vertraag dan zodat je gehoor de nieuwe informatie kan absorberen.”

3. Onderschat de koetjes en kalfjes voor het interview niet

Recent onderzoek toont aan dat praten over koetjes en kalfjes voordat het gesprek echt begint een belangrijke functie heeft. Het heeft de functie van wat psychologen “rapport building” noemen, een soort relatievorming. En juist die small talk heeft grote impact op de indruk die anderen van jou krijgen. 

Tijdens het onderzoek, dat geleid werd door onderzoekers van het Georgia Institute of Technology, Texas A&M University en Texas Christian University, kregen kandidaten die bedreven waren in koetjes en kalfjes voor aanvang van de gefingeerde sollicitatiegesprekken betere beoordelingen op de functiegerelateerde vragen dan kandidaten die er minder bedreven in waren. De eerste indruk kleurde zogezegd de algemene indruk die de interviewers hadden van de sollicitanten. 

4. Verlaat het gebaande pad, ga off-script

Dit suggereren docenten aan de  Ohio State University en Kellogg School of Management. In The Harvard Business Review schrijven ze dat interviewers en geïnterviewden vaak een “voorgeprogrammeerd script” volgen waarin beide partijen het cv van de sollicitant doorlopen.

Ze adviseren sollicitanten daarom om even te pauzeren wanneer een interviewer een vraag stelt, in plaats van meteen een hele riedel routine af te draaien. Het is beter “te zoeken naar sleutelwoorden uit de vraag en die te hergebruiken in het antwoord. Hiermee geef je het signaal af dat je echt voortbouwt op de vraag.”

“Een van onze kandidaten hanteerde een andere techniek om het script te ontregelen door te zeggen ‘Ik zal ook vertellen wat er níet op mijn cv staat’. Dat trok de aandacht van de interviewer die abrupt het bestuderen van het cv staakte.” 

5. Lach niet te veel

Je hoeft niet moeilijk te kijken of te fronzen, maar het is ook weer niet de bedoeling de hele tijd te grijnzen. Te veel lachen kan je positie ondermijnen. 

In een onderzoek van het Veteraneninstituut, Northeastern University en de Universiteit van Lausanne vroegen onderzoekers studenten een rollenspel te spelen in sollicitatiegesprekken. Het bleek dat studenten die solliciteerden naar een functie als journalist, manager en onderzoeksassistent minder kans hadden op de baan als ze de hele tijd lachten. Dat was vooral het geval tijdens het middelste gedeelte van de gesprekken.

Omgekeerd gold dat lachen werd gewaardeerd wanneer de kandidaten solliciteerden naar de functie van verkoper of vertegenwoordiger. 

6. Vraag je gesprekspartner waarom juist jij bent uitgenodigd

“Waarom heb je me vandaag uitgenodigd? Het lijkt een bizarre vraag om te stellen tijdens een sollicitatiegesprek, maar volgens de psycholoog Robert Cialdini is het effectief. Het dwingt je gesprekspartner te focussen op jouw sterke punten en kwaliteiten. 

“Je hebt je gesprekspartners zo gewezen op je sterke punten en je positieve kwaliteiten”, zegt Cialdini tegen Insider. “Die mindset zet jou in een goed daglicht.”

 

Benieuwd naar de andere 19 tips? Lees ze op de website van Business Insider