Karten met jongeren uit jeugdinstelling

Jeugdinstelling Leger des Heils

Twee verschillende werelden: de jongens uit de jeugdinstelling van het Leger des Heils en de jongens van Essentium. Jongeren uit een jeugdinstelling hebben vanaf jonge leeftijd al te maken met veel complexe situaties. Wij kwamen met hen in aanraking door onze samenwerking met het Leger des Heils.

Karten

Om de jongeren wat positiviteit, een luisterend oor en een zorgvrije middag te laten beleven, heeft Essentium een kart uitje georganiseerd. Dit uitte zich in inspirerende gesprekken, mooie momenten en het besef dat uiteindelijk alle vooroordelen worden weggenomen en iedereen voor de trofee gaat. Het was een leerzame dag! Beiden hebben geleerd van elkaar.