Koffers schoolspullen naar Ethiopië

Onderwijs is essentieel, maar het is niet overal even toegankelijk. Wij vinden dat ieder kind onderwijs zou moeten krijgen. Omdat dit een probleem blijft in Afrika, wilden wij ons inzetten voor scholing in Ethiopië.  

Lesgeven in Ethiopië

Wij kwamen in contact met een leraar die lesgeeft in Ethiopië. Onder soms zware omstandigheden zet hij zich in voor de kinderen uit arme gebieden. Om hem hierbij te helpen hebben wij allerlei schoolspullen verzonden naar Ethiopië. Het gaat hierbij om tafels, stoelen, schriften, borden, pennen etc. Voor ons spullen die wij als vanzelfsprekend beschouwen, zijn daar een grote luxe.