Stichting Kimon

Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen ze een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten. Deze doelstelling willen ze realiseren door het uitzenden van veldwerkers naar werkterreinen over de hele wereld. Uitzendingen vinden bij voorkeur plaats in samenwerking met de kerkelijke gemeente van de betrokken kandidaat. Op deze wijze willen ze dienstbaar zijn aan de kerken bij het uitvoeren van de zendingsopdracht.

Meer informatie? Bekijk hier de site van Stichting Kimon.