Stichting Veilig Onderwijs

Stichting Veilig Onderwijs zet zich om een veilig sociaal schoolklimaat te bevorderen en het ongehoord gedrag w.o. pestgedarag door alle betrokkenen, leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolbestuurders, niet-onderwijzend personeel, dan wel ondersteunend personeel en alles die direct of indirect bij de school betrokken zijn te voorkomen. Dit alles in het belang van het kind en het onderwijs. Om dit te volbrengen bevordert de stichting de samenwerking tussen alle hierboven genoemde betrokkenen. Dit doen ze door de betrokken partijen bewust te maken van gedrag. Ze bieden "de handvatten" om de sociale veiligheid op school te vergroten. Met deze handvatten voldoet iedere school aan de wet "Sociale Veiligheid op school".

Meer informatie? Bekijk hier de website van Stichting Veilig Onderwijs.