De gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam

Bij het ontwikkelen van de stad houdt de gemeente Amsterdam rekening met de variatie in bedrijven en de diverse leefstijlen van bewoners. Zoekt een bewoner of bedrijf rust, groen en ruimte, een moderne stedelijke omgeving, een woning aan het water of een broedplaats in een hippe wijk? Dan kan dat in Amsterdam. De gemeente Amsterdam geeft een enorme variatie aan grond uit. Daarnaast is de transformatie van leegstaande panden tot woningen een belangrijke ontwikkeling.

 

Historisch hoge ambitie

Amsterdam heeft de ambitie geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken. Dit wordt gedaan door nieuwbouw en voor een deel door transformatie van leegstaand en leegkomend vastgoed. De doelstelling van het college is ongekend hoog vanuit historisch perspectief. Een productie van 7.500 woningen is in de afgelopen 24 jaar slechts een keer gehaald, in 2015. Het gemiddelde aantal was de afgelopen 24 jaar ca. 4.000 woningen per jaar.

 

Ondersteuning middels projectmanagement

Essentium speelt bij verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten een belangrijke rol op het gebied van projectmanagement. Zo organiseren assistent Projectmanagers van Essentium inspraakavonden of werken zij mee aan de herinrichting van een straat of plein en de transformatie van industriële gebieden naar dynamische woon- en werkgebieden. Kortom professionals van Essentium werken mee aan de toekomst van Amsterdam en daar zij wij trots op!

Over de organisatie

Bij het Projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam verzorgen vakmensen het project-, programma- en procesmanagement in de stad. Zij doen dit voor sociale, fysieke en economische projecten en programma's. Daarnaast ontwikkelen zij samen met opdrachtgevers en maatschappelijke partners nieuwe kennis en werkwijzen die passen bij de vraagstukken van vandaag en morgen. Het Projectmanagementbureau is een open, lerende en flexibele organisatie met ruim 450 medewerkers. Met talent als basis en diversiteit als kracht werkt Essentium samen met de gemeente aan de ontwikkeling en de toekomst van Amsterdam.