De ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen

De gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg om de stad. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid en zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving en veiliger ingericht. Dat verbetert de leefbaarheid. De uiteindelijke projectafronding is gepland in 2021. Het totale project is geraamd op ruim 700 miljoen.

Een veiligere weg

Dynniq zal zorgen voor verdiepte ligging, 3400 lichtpunten op het hoofd- en onderliggend wegennet, de wegkantsystemen, 44 portalen, 75 camera’s, signaalgevers en de verkeersregelinstallaties op het onderliggend wegennet. Het project moet de stad Groningen beter bereikbaar maken, de verbinding tussen de A7 en A28 versterken en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in en naar de stad. De technologie zorgt daarnaast voor een veiligere weg. Dat is exact wat Dynniq met de slimme technologie wil bereiken: de flow in het verkeer verbeteren om zo mobiliteit veiliger en duurzamer te maken.

Ondersteuning middels projectmanagement

Binnen de divisie Mobility wordt er gewerkt aan grote infrastructurele projecten. Je rapporteert aan de Manager Projecten, geeft leiding aan het projectteam en werkt samen in combinaties met opdrachtgevers (RWS, Provincie en gemeenten), aannemers en onderaannemers. De (Senior) Projectmanager zorgt voor succesvolle realisatie van grote, complexe projecten volgens de contractuele condities en binnen het vastgestelde budget. Je gaat werken aan projecten zoals de nieuwbouw- en renovatie van verkeerssystemen en -centrales, openbare verlichting, sluizen en tunnel technische installaties. Je bent in diverse stadia van het project verantwoordelijk voor het ontwerp, realisatie en oplevering.

Over de organisatie

Dynniq Mobility wil de manier waarop mensen reizen veranderen: veiliger, efficiënter en duurzamer. Meer dan 1100 medewerkers houden zich dagelijks bezig met het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van slimme oplossingen. Dit doen zij wereldwijd. Je vindt hun mobiliteitsoplossingen in Afrika, Azië, Canada, Europa, het Midden-Oosten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Van openbare verlichting in steden, gemeentes en langs (rijks-)wegen, het op afstand beheren en onderhouden van tunnels, bruggen, sluizen en verkeersregelinstallaties tot complexe verkeersmanagementsystemen, zij maken het. Het brede assortiment aan intelligente producten en diensten draagt bij aan het realiseren van maximale verkeersdoorstroming en een veilige leefomgeving. Zo zorgen ze dat de wegcapaciteit optimaal wordt benut, middelen duurzaam worden ingezet en weggebruikers efficiënter en prettiger deelnemen aan het verkeer.