Duurzame verbetering: van elektrische mobiliteit, windparken, netbeheerders tot collectieve warmtesystemen

Samen staan we voor de enorme uitdaging om de energietransitie in Nederland te laten slagen. In 2030 is de Nederlandse industrie volledig overgestapt op een duurzame energievoorziening, rijden we elektrisch en zijn wijken en gemeenten duurzaam van het gas af. Er wordt al flink aan de weg getimmerd om deze doelstellingen te realiseren. ENGIE ziet ook steeds meer decentrale initiatieven ontstaan, tot op buurtniveau, met vele stakeholders en participatie van individuele burgers. Binnen Engie werkt de divisie Energie en Netten aan het verduurzamen van Nederland.

 

4 segmenten voor verduurzaming

Engie is koploper van de energietransitie en streeft er naar om klimaatverandering tegen te gaan en zorg te dragen voor verantwoord gebruik van de beschikbare resources. ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Services en ENGIE Energie. Binnen Engie zijn er vier segmenten die bijdragen aan de verduurzamingsdoelstellingen: collectieve warmtesystemen, hybride energiecentrales, regionale netbeheerders en elektrische mobiliteit. Essentium levert diverse manager projectbeheersers voor de divisie Energie en Netten. De mensen die we leveren draaien mee met verschillende projecten binnen deze business unit.

 

Ondersteuning middels Manager projectbeheersing

Essentium heeft gezorgd voor de Manager Projectbeheersing, verantwoordelijk voor de integrale Projectbeheersing van een van de projecten of een aantal projecten die binnen de divisie vallen. De Manager Projectbeheersing is de verbindende factor tussen de verschillende IPM-rollen (integraal project management) en heeft een belangrijke advies- en signaleringsfunctie richting de projectmanager en lijnmanagement. Intrinsiek collega's motiveren en opleiden om processen en bijbehorende beheer aspecten op hun werkterrein adequaat te verzorgen is een belangrijke taak. Vervolgens wordt dit getoetst, en continu gezocht naar efficiëntie. De nadruk ligt op werken met standaard structuren, systemen en methodieken.

Over de organisatie

ENGIE is een internationaal services- en energiebedrijf dat de leiding neemt in de duurzame verandering. In Nederland bestaat ENGIE uit ENGIE Services (marktleider in technische dienstverlening) en ENGIE Energie (producent en leverancier van groene stroom). Met slimme innovatieve technische oplossingen, integrale duurzame gebiedsontwikkeling, energiezuinige slimme gebouwen, en een betrouwbare opwekking en levering van groene energie (wind- en zonne-energie, WKO, groen gas, aardwarmte en waterstof) spelen wij op een verantwoorde manier in op maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema’s in werk- en leefomgeving.