Energie

Het moet groener. Vooral in de energiesector. In Nederland wordt de laatste jaren steeds meer energie opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

De omslag van conventionele energie naar hernieuwbare energieproductie wordt ook wel de energietransitie genoemd. Deze speelt, samen met energiebesparing, een belangrijke rol in het behalen van de (internationale) energie- en klimaatdoelstellingen, waarbij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen centraal staat. Er is een verschuiving te zien naar alternatieve en lokale energie.

De klimaatdoelstellingen, liberalisering, markttransparantie en veranderende marktomstandigheden zorgen voor een ontwikkeling in de energiesector. Ontwikkelingen gaan razendsnel en energieproducenten zullen zich op innovatieve wijze moeten gaan bewegen. Nieuwe spelers zullen toetreden, waardoor nieuwe innovaties, zoals elektrisch vervoer, ontstaan.

Energienetten, gebouwen en woonwijken moeten worden aangepast aan de duurzaamheidseisen. Partijen worden gemobiliseerd om complexe projecten op te zetten. Energiebedrijven fuseren en netwerkbedrijven worden zelfstandig. Het gevolg? Een stroom aan projecten.

Alliander, Nuon, Stedin en Joulz zijn al enthousiast over Essentium. Onze expertise valt op. Wij hebben een visie op projectbeheersing. Dat wordt gewaardeerd.

Trends binnen Energie

Van centraal naar decentraal

Conventionele energie wordt vaak op centrale plekken in Nederland opgewekt en bedienen vaak een groot gebied. Vanwege de energietransitie wordt steeds vaker energie lokaal en decentraal opgewekt. Decentrale energie is in opmars; kleinschalig op vele locaties. Dit zijn bijvoorbeeld huishoudens en kleine bedrijven die niet alleen meer consument zijn, maar ook producent van elektriciteit. Ook speelt enerzijds de toename van elektrische auto’s mee, anderzijds de noodzaak om het aardgas verbruik terug te dringen. Dit zal de vraag om elektriciteit door warmte pompen etc. laten toenemen.

Van continu naar fluctuerend

Bij conventionele vormen van energie, zoals kolen, is het duidelijk wanneer en hoeveel energie er opgewekt kan worden. Voor aantal X kan X energie worden opgewekt. Bij duurzame vormen van energie ligt dit heel anders. Het ligt er maar net aan hoeveel zonuren en/of windkracht er is die dag om energie uit te kunnen halen. Van een continue stroom gaan we naar een fluctuerende stroom.

 

Meer weten over deze vertical?

We horen graag waar jouw uitdaging ligt en helpen je met een passende oplossing. Neem contact op met Gijs van de Zande en wij helpen je direct verder.

 

 

Gijs van de Zande

Recruitment consultant

T: +31 (0)10 201 90 08
M: +31 (0)6 19 69 49 09
E: stuur mij een e-mail