Watermanagement

Nederland, het land van water. We zijn er trots op. We hebben expertise, kennis en praktijkervaring.

Watermanagement is belangrijker dan ooit. Klimaatverandering veroorzaakt steeds meer uitdagingen in de watersector. Overstromingen, zeespiegelstijging, droogtes, overbevissing, vervuiling en plastic soep komen steeds meer voor in de wereld. Vooral de deltagebieden hebben last van deze uitdagingen. Ook wordt er ruimte gecreëerd voor rivieren en natuurgebieden. Projecten variëren van het realiseren van grootschalige dijkversterkingen tot het aanleggen van gemalen, sluizen, kanalen, natuurvriendelijke oevers en waterzuiveringsinstallaties. Door de overheidsbezuinigingen en de Kaderrichtlijn Water is de complexiteit van de projecten toegenomen. Waterschappen hebben door het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma meer verantwoordelijkheid gekregen. Een goed ingerichte projectbeheersing volgens IPM is cruciaal.

Bij Essentium werken slimme mensen. Professionals met ervaring in complexe projecten. Zij zijn werkzaam bij opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en verschillende waterschappen waaronder Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Trends binnen Watermanagement

Kwalitatieve Data inzetten

De Covid pandemie heeft wereldwijd de digitale transformatie gigantisch versneld. De eerste stap naar een succesvolle transformatie is het hebben van toegankelijke, veilige en high-value data. De data moet vervolgens goed worden verwerkt, wil men er informatie uit kunnen halen. Belangrijke informatie is hoe organisaties functioneren, maar ook wat de resultaten zijn van alle werkzaamheden binnen de infrastructuur. Binnen watermanagement, bevinden waternetwerken zich vaak ondergronds, waardoor het een extra complex vraagstuk wordt. 

Meer weten over deze vertical?

We horen graag waar jouw uitdaging ligt en helpen je met een passende oplossing. Neem contact op met Gijs van de Zande en wij helpen je direct verder.

 

 

Gijs van de Zande

Recruitment consultant

T: +31 (0)10 201 90 08
M: +31 (0)6 19 69 49 09
E: stuur mij een e-mail